การรับประกันสินค้าแบบมีข้อกำหนด

สินค้าภายในเว็บไซต์ parawhite.net  เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด  เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าอันเนื่องจากการจัดส่งหรือจากการใช้แล้วไม่เป็นตามที่ทางเว็บไซต์แจ้งไว้  การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับสินค้าที่ชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อไป

ระยะเวลา+เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1) สินค้าในร้านรับประกันสินค้าที่ 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง
2) หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้า ทางร้านจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที
3) การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
- การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
- สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง
- สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน

การจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง

ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน : ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบ
การส่งสินค้ากลับ (อ้างอิงที่อยู่ตอนที่ส่งสินค้าไป)

สินค้าส่งกลับมาตามที่อยู่นี้
615 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

กรุณาแจ้งข้อมูลใส่ในกล่องพัสดุที่ส่งกลับมาดังนี้
1) ชื่อที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ
2) เบอร์ติดต่อ
3) อาการชำรุด / ความเสียหายของสินค้า
***หากแจ้งไม่ครบหรือหมดประกัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วน ตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามมาตามข้อมูลการติดต่อของเรา

689/1 ม. 6 ต.ท่ามะเดื่อ
อ. บางแก้ว
จ. พัทลุง 93140
086 4813878

ติดตามเรา

รับข่าวสารพาราไวท์

กรอกอีเมล์เพื่อลงทะเบียน

689/1 ม. 6 ต.ท่ามะเดื่อ
อ. บางแก้ว
จ. พัทลุง 93140
086 4813878

ติดตามเรา

รับข่าวสารพาราไวท์

กรอกอีเมล์เพื่อลงทะเบียน